Priser

Prislista Vm Direktflytt AB

Ring eller maila oss för bra och rätt pris direkt.

0733-877980

direktflytt@gmail.com


RUT-avdrag tillämpas enligt följande.

RUT utgår endast på arbetskostnaden, dvs.

En del av priset är bilkostnad och en del av priset är arbetskostnad.

Delarna förklarar vi vid kontakt med oss via telefon eller mail.

 

Vid nyttjande av RUT sker alltid betalning direkt till chauffören efter avsluta uppdrag

om inget annat överenskommits.

Vi tar kort och Swish.

Vi vill också ha ett utdrag av er från Skatteverket där vi kan se hur stort belopp ni är

berättigad till i RUT-avdrag.

 

Flytt av bohag då man byter adress.

Flytt av bohag till och från magasin.

Magasinmering i max 2 år för att RUT skall utgå.

 

RUT utgår ej;

Flytt av enstaka möbler, piano eller liknande.

Transport till återvinning

Transport till auktionsverk

Flyttning från utland till Sverige i den mån man inte är skattskriven i Sverige före flyttning.

 

Välkommen med er förfrågan !